தென்தமிழக பயணம்

பொதுவாகவே தமிழகத்தின் வடக்குமுகத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு தென்தமிழகத்தின் அடியாழத்தில் நீந்த வேண்டும் என்ற ஆவல் இருக்கும். என்னுடைய நெடுநாள் ஆசையும் அது தான். காரணம், சுந்தர ராமசாமி, நாஞ்சில் நாடன், ஜெயமோகன், வைக்கம் முஹம்மது  பஷீர் போன்றோர்களினால்  எனக்கு அறிமுகமான சேர நாட்டின் எழில். கலைப் படைப்பு என்றாலே அதில் ஒரு துளியேனும்  மிகை பொதிந்திருக்கும். மிகையும் யதார்த்த உலகும் ஒன்றும் புள்ளி ஒரு கனவு நிலை. நானும், நண்பர் எஸ்ஸும் அப்படி ஒரு கனவுலகை எதிர்நோக்கியே  மூன்று …

Continue reading தென்தமிழக பயணம்

Life-size Raindrop

Poet Manushyaputhiran’s “Aaluyara Mazhaiththuli” (ஆளுயர மழைத்துளி), translated. Tiny and huge,raindrops, galore. A life-size raindropwalkson the rainy road. Walking besidethousands and thousandsof raindropsavoiding getting drenched,holding the haft of the cloth,it scurries pastbeneath a little umbrella. Even youmust be going behindone of those life-size raindropsknowing well thatit will meltthe momentyou set your eyes. Yet,in the moment preceding,you surrender your …

Continue reading Life-size Raindrop

Man of joy – au revoir!

The show is over. The curtains are drawn. Confetti are descending slowly to the ground, succumbing to the gravitational pull. Yet, like the obsessed Nilambari of Padayappa, I re-read and re-watch Sachin’s farewell speech, again and again. Ideally, like a true cricket fan, I could watch his batting exploits in YouTube, handpicked by experts and …

Continue reading Man of joy – au revoir!